HVAD ER EN SUNDHEDSPLAN?


Dyrenes sundhedsplan giver dig mulighed for at betale
løbende for dine dyrlægeudgifter - planerne indeholder:

  • dyrlægebesøg og vaccination
  • hjertelungeormsundersøgelse
  • 20% rabat på visse operationer og dyrlægefoder
  • negleklip, recepter, og rådgivning
 

NB! Når du tegner en sundhedsplan accepterer du automatisk nedenstående betingelser.

Betingelser for sundhedsplanerne

Pkt. 1 – Definition

Dyrenes Sundhedsplan® er en sundhedsplan, hvor du kan betale for et sundhedsprogram, skræddersyet til dit kæledyr, enten på årlig basis eller opdelt i månedlige rater.

Derudover kan du opnå rabatter på foder og operationshonorarer, når dit dyr er tilsluttet ordningen.

Der er ikke tale om en sygeforsikring eller lovpligtige ansvarsforsikring.

En forudsætning for medlemskab er, at planholderen er fyldt 18 år og ikke står listet i noget gældkartotek, så som Riberts/RKI/Experian Danmark mf.

En plan gælder kun det pågældende dyr, på den valgte dyreklinik og kan ikke overføres til andre, uden særlig aftale.

Hunde skal være chipmærket eller blive det ved første besøg og katte chipmærkede eller øre-tatoverede ved tegning eller kort tid herefter.

Gældende lovgivning for veterinærområdet skal respekteres af planholderen og klager af enhver art over dyrlæger eller andet veterinærfagligt personale er Dyrenes Sundhedsplan® uvedkommende.

Ændringer i dyreejerens persondata, som navn, adresse, e-mail, telefonnummer og konto oplysninger mv. skal øjeblikkeligt meddeles skriftligt til Dyrenes Sundhedsplan® – kvittering på henvendelse skal opbevares for dokumentation herfor. Det er klientens ansvar at Dyrenes Sundhedsplan® altid har korrekte kontaktoplysninger.

 

Pkt. 2 - Varighed

Abonnementet er uopsigeligt i 6 måneder af gangen. Mindstebetaling er, pr. 6 mdr ved opsigelse eller misligholdelse, 1979 kr. Jævnfør pkt. 6.

Planholder accepterer at frasige sig fortrydelsesret, da planen træder i kraft umiddelbart efter tegning.

Ikrafttrædelsesdatoen er den dag, Du accepterer aftalen og betaler.

 

Pkt. 3 – Betalingsmuligheder

  1. Årlig betaling hos dyrlægen.
  2. Månedlige betalinger via tilmelding til PBS/NETS

Årlig betaling

 

Betalingen for det efterfølgende år sker ved tilmelding til en plan og planen fornyes årligt med engangsbetaling, dog uden fornyet oprettelsesgebyr.

Månedlige betalinger via tilmelding til PBS/NETS

 

Ved oprettelse af et PBS ordning, skal planholderen oplyse sit CPR nummer samt sit registrerings- og kontonummer.

 

Sikkerhed: Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og PBS.

Planholderen betaler ved oprettelse af en plan, et oprettelsesgebyr og første måneds betaling.

Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto den første bankdag i hver kalendermåned. Der kan alene være knyttet en konto til hver PBS-aftaleManglende/udebleven betaling, behandles som en misligholdelse, og planaftalen vil blive ophævet fra Dyrenes Sundhedsplan® side og restbeløbet på planen opkræves med rykkergebyr og administrations gebyr.

 

Pkt. 5 – Ændringer i planerne

Prisændringer eller ændringer i planernes indhold meddeles klienten senest 45 dage før disse træder i kraft. Ønsker klienten ikke at opretholde sit medlemskab som følge heraf, er medlemmet fuldt berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i pkt. 6.

 

Pkt. 6 – Opsigelse af medlemskab

Medlemskabet løber for 1 år af gangen og ønsker man at opsige sit medlemskab, skal det opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Bindingsperiode er 6 mdr.

Opsigelsen skal ske skriftlig, og medlemmet skal underskrive med navn og dato, enten via anbefalet brev, e-mail med kvittering eller personligt fremmøde.

Kontant medlemskab betragtes som opsagt, hvis klienten ikke fornyer ved udløbsdato.

Ved ejerskifte opsiges planen og minimumsbeløb for 6 mdr. skal forfalde inden ejerskifte. Den nye ejer må oprette en plan på ny.

 

Pkt. 7 – Bestilling og aflysning af tider

Hvis man aftaler en konsultation og udebliver fra aftalen, betragtes tiden som brugt og ydelsen i sundhedsplanen går tabt.

Kommer man for sent til det aftalte tidspunkt, vil tilsvarende tid blive trukket fra konsultationen.

En konsultation er tid sat til max. 20 min, og det er kun en sundhedsundersøgelse, som er inkluderet. Tiden kan ikke bruges til sygdomsproblemer. Dele af planen kan ikke overføres til efterfølgende år, såfremt man ikke gør brug af tilbuddene.

Konstateres der sygdom ved sundhedsundersøgelsen, bedes planholderen enten booke ny tid til at adressere det pågældende problem eller anmode om, at behandlingen foretages med det samme, hvis det er tidsmæssigt muligt. En sygdomskonsultation betales efter gældende takster.

Rettidig afmeldelse fra konsultation er 48 timer før og for operation 72 timer.

 

Pkt. 8 – Vaccination & loppesprøjte

Den årlige vaccination, som er inkluderet i hunde- og katte planerne, dækker de fleste sygdomme.

Rabies vaccination er ikke inkluderet, ej heller bakterievaccinen mod kennelhoste hos hunde. Denne vaccine kan være påkrævet ved ophold på hundepensioner. Hvis planholderen ønsker supplerende vaccinationer, kan det gøres samtidig med almindelig vaccination mod et tillæg.

Det gælder også for loppesprøjten til katte, som beskytter mod lopper/ringorm i 6 mdr.

 

Pkt. 9 – Rabatter

Rabatterne i Dyrenes Sundhedsplan®er kan ikke kombineres med andre rabater eller tilbud. Alle rabatter på ydelser, såsom neutralisation og tandbehandlinger gælder udelukkende på honorardelen. Der ydes rabat på foder, både livsstadie- og sygdomsdiæter. Der må ikke indkøbes mere foder, end hvad der svarer til det pågældende dyrs kaloriebehov.

 

Pkt. 10 - Ordensregler

Alle dyr bør transporteres forsvarligt til klinikken. Således at alle katte og gnavere transporteres i sikker aflukket kasse, så de ikke ved uheld slipper ud.

 

Pkt. 11- Misligholdelse mm

I tilfælde af misligholdelse af betaling, gentagne aflysninger, grov opførsel eller anden uacceptabel handling kan planen opsiges øjeblikkeligt uden varsel, uden refusion eller økonomisk kompensation af nogen art.

Dyrenes Sundhedsplan® forbeholder sig desuden ret til, at undlade at imødekomme ønsket om en plan.

 

Pkt. 11-Tvister Enhver tvist der udspringer af ovenstående aftaleforhold, herunder fortolkning af ovenstående vilkår, er undergivet dansk ret, og retssager herom skal anlægges ved Københavns Byret som 1. instans